ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “Persona Dolls”

Για πρώτη φορά εφαρμόστηκε και από τη δική μας σχολική μονάδα μια καινοτόμος προσέγγιση της διαφορετικότητας, του σχολικού εκφοβισμού, του προσφυγικού ζητήματος υπό την επιστημονική καθοδήγηση της Σχολικής Συμβούλου της Περιφέρειας Κας Καζέλα Κατερίνας. Μοναδική εμπειρία για τα παιδιά αλλά και εμάς τους εκπαιδευτικούς!!!

%d bloggers like this: