ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΩΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ & ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ

Ο Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Νηπιαγωγείου περιλαμβάνει:

Α) το βασικό υποχρεωτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε όλους τους μαθητές (νήπια και προνήπια), αφορά όλα τα τμήματα και διαρκεί από τις 8.30 π.μ. μέχρι τις 13.00 μ.μ.,

Β) το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα που διαρκεί από τις 13.00 μ.μ. μέχρι τις 16.00 μ.μ..

  • Στο πλαίσιο του προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας τμήματος πρόωρης υποδοχής από 7: 45 μέχρι 8:30.
  • Η υποδοχή των μαθητών είναι διάρκειας 10 λεπτών και γίνεται από 7:45 π.μ. έως 7: 55 π.μ. για το τμήμα πρόωρης υποδοχής και από 8:20 π.μ. έως 8:30 π.μ. για το βασικό υποχρεωτικό πρόγραμμα.
  • Η αποχώρηση των μαθητών γίνεται στις 13.00 μ.μ. για το βασικό υποχρεωτικό πρόγραμμα και στις 16.00 μ.μ. για το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα.

Η φοίτηση των μαθητών καταγράφεται σε καθημερινή βάση από τον εκπαιδευτικό της τάξης α) στο πλαίσιο της επικοινωνίας σχολείου – οικογένειας και β) σε περίπτωση αδικαιολόγητων απουσιών μαθητών, ακολουθούνται όσα προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις.

ΠΡΩΙΝΟ ΤΜΗΜΑ

ΩΡΕΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΔΡΑΣΕΙΣ

7:45 – 8:30 45’ Πρόωρη υποδοχή μαθητών /τριων (προαιρετικό πρόγραμμα)
08:20 – 8:30   Υποδοχή μαθητών/τριών
08:30 – 09:15 45’ Ελεύθερο παιχνίδι – ενασχόληση στα κέντρα μάθησης (γωνιές)
09:15 – 10:00 45’ Οργανωμένες δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ, πρόγευμα
10:00 – 10:20   Διάλειμμα
10:20 – 11:05 45’ Οργανωμένες δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ
11:05 – 11:50 45’ Ελεύθερο παιχνίδι – ενασχόληση στα κέντρα μάθησης, ανατροφοδότηση (γωνιές)
11:50 – 12:10   Διάλειμμα
12:10 – 12: 50 40’ Οργανωμένες δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ-Αναστοχασμός – Ανατροφοδότηση-Προγραμματισμός της επόμενης ημέρας
12:50 – 13:00   Προετοιμασία για Αποχώρηση
13:00    Αποχώρηση

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΤΜΗΜΑ

ΩΡΕΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΔΡΑΣΕΙΣ

13:00 – 14:2040’Προετοιμασία γεύματος / γεύμα
 40’Χαλάρωση /ύπνος/Ελεύθερο παιχνίδι – ενασχόληση στα κέντρα μάθησης (γωνιές)
14:20 – 15:0040’Δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ
15:00 – 15:20Διάλειμμα
15:20 – 16:0040’Ελεύθερο και οργανωμένο παιχνίδι, ανατροφοδότηση
15:50 – 16:00Προετοιμασία για Αποχώρηση
16:00Αποχώρηση
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: